Over mij
Ik ben in 2004 afgestudeerd als psycholoog. In 2012 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en sindsdien ben ik BIG-geregistreerd.
Ik heb lang in de jeugdhulpverlening gewerkt, vaak met jeugdigen en hun gezinssysteem met een achtergrond van gehechtheidsproblematiek, complex trauma, verstoorde gezinsrelaties. In 2022 heb ik de keuze gemaakt om verder te gaan in de volwassenzorg (18+).

Het is mijn missie om op een compassievolle wijze bij te dragen aan de persoonlijke groei van de personen waarmee ik werk met respect voor ieders unieke levensweg.
Ik hecht veel waarde aan een goede therapeutische samenwerkingsrelatie. Ik zie de therapie als een gezamenlijke onderneming en zie jou als cliënt als deskundig, als degene met regie over je eigen leven. Ik ben echt aanwezig en luister heel open en zonder oordeel naar je verhaal.

Ik investeer in het creëren van een veilige omgeving. Ik werk graag inzichtgevend. We observeren samen je leven en we onderzoeken waarom het op dit moment in je leven zo ingewikkeld is. Wat is je overkomen? Wat is er nodig om je problemen minder zwaar te laten worden, om verder te kunnen met nieuwe energie, passie, hoop. Moet er wellicht oude ballast overboord, moeten vastzittende patronen (in gedrag, gevoel, gedachten) veranderen?

Het verlangen naar een getuige die kan erkennen wat je hebt ondergaan en naar je verhaal wil luisteren” ~ (Glenn Gabbard)