Praktische Info

Sinds januari 2022 is het zorgstelsel voor de GGZ veranderd.
Het nieuwe model wordt het Zorgprestatiemodel genoemd (ZPM).
U kunt hierover meer lezen op Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP
De tarieven worden jaarlijks bepaald door het NZA (www.nza.nl).

Verzekerde zorg
Mijn praktijk is aangesloten bij 1 NP (www.1np.nl). 1NP heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
U dient een geldige verwijsbrief te hebben van uw huisarts. (Een voorbeeld verwijsbrief vindt u hier).
U kunt zich dan aanmelden via deze link, of anders kunt u mij opzoeken via de aanmeldingspagina van 1np. Houdt u rekening met uw eigen bijdrage (385,- in 2024)

Zelf betalen of niet verzekerde zorg
Het tarief voor cliënten die hun behandeling zelf willen betalen of cliënten die behandeling willen voor problemen die niet vergoed worden vanuit de zorgverzekering (zoals bijvoorbeeld levensfaseproblematiek, aanpassingsstoornis) betalen een tarief van 110,- euro per uur (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd).

Kosten no-show
Als u niet kunt komen dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Als u niet heeft afgezegd of te laat heeft afgezegd breng ik een no-show tarief in rekening, dit bedraagt 50 euro. U kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Klachten
Als u een klacht heeft over mij als behandelaar dan hoop ik dat we het kunnen bespreken en proberen op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Privacy
Privacy is een groot goed. Omdat ik met uw persoonsgegevens werk ben ik verplicht te voldoen aan de privacywet de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Link naar privacystatement volgt binnenkort.